Vision & Organisation

Vision:
At være førende entreprenør – kundens og medarbejderens første valg – inden for byggerelaterede tjenester og projektudvikling.

Organisation:
Hos M.N. Entreprise arbejder vi med en flad organisationsstruktur, hvor kompetencen er lagt ud til den enkelte projekt- eller byggeleder i afdelingen. Kunderne har således en beslutningsdygtig og handlekraftig kontaktperson, som altid kan træffe hurtige afgørelser.