Oplysningspligt til kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om fremsendelse af tilbud og eventuel senere ordre behandler M.N. Entreprise A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

M.N. Entreprise A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontakt oplysninger er:

M.N. Entreprise A/S
V. Henriksens Vej 7
4930 Maribo
Telefon: 54 78 44 10
Mail: mne@mne.dk

Vi behandler dine personoplysninger i adressekartotek med det formål at kunne håndtere tilbud og ordre.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte tilbud/ordre. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til eventuelt underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler M.N. Entreprise A/S eventuelt almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

M.N. Entreprise A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til gældende regler i.f.bm garanti ol.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, M.N. Entreprise A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at M.N. Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

M.N. Entreprise A/S – Dit sikre valg til det bedste håndværk og byggefirma!

Vi udfører også murerarbejde samt entreprenørarbejde, og kan derfor løse alle typer af opgaver for dig